baches

Improvisación equipo de goberno

 

Esquerda Unida Compostela recorda que o pasado 17 de decembro presentou unha pregunta ó órgano competente do Concello de Santiago, na que facíamos referencia o malestar veciñal polo mal estado en que se encontra moitas estradas e beirarrúas, facendo fincapé nas moitas queixas recibidas do barrio da Álmaciga, requirindo que se arranxaran tódalas deficiencias existentes e que o actual equipo de goberno cumpra os seu acordos de goberno, máis concretamente o punto 14 das medidas a tomar no que, por exemplo, se pode ler textualmente “Mellorar a rede local de estradas…e incrementar a calidade dos espazos públicos…”.

Pero a pesares do tempo transcorrido o equipo de goberno agardou até que as fortes choivas, normais na época do ano na que estamos e para esta cidade, agravaron o problema facendo insostible a deixadez nas súas funcións do goberno local, abocado a levar a cabo actuacións de emerxencia como o rebacheo anunciado estes días, que eles mesmos califican de traballo provisional e sen garantir que o asfalto colocado poda resistir a inclemencias meteorolóxicas.

O Consello Comarcal de EU reitera as súas críticas polos incumprimentos sistemáticos que o PSdeG e o BNG fan dos seus acordos de goberno, e a manifesta improvisación que rexe moitas das decisións que toman.

Claro exemplo desta improvisación, e da falta de diálogo cos veciños e veciñas, e a actuación anunciada de licitar a reposición de árbores e beirarrúas en Fontiñas, que se acometerá, non porque a consideren necesaria, que o é, se non porque a obra que realmente querían levar a cabo, a da instalación dunha carpa, nun primeiro intento en Galeras trocando a súa ubicación a Conxo posteriormente, non contaba co respaldo da veciñanza, posto que parece que este equipo de goberno actúa unilateralmente sen querer escoitar as demandas que os veciños e veciñas realizan para mellorar os barrios da cidade.

Por todo isto Esquerda Unida Compostela reitera a súa convicción de que a participación cidadá é máis necesaria que nunca para involucrar os veciños e veciñas nas medidas que se leven a cabo dende o Concello.

 

Relacionados