Logos Concello de Vigo

 

Rubén Pérez engadíu que esta extratexia de PSOE e BNG de perfilar publicitariamente ás súas concellerias supón un gasto ó contribuínte inútil e que un libro de estilo unificado baixo o único logo histórico do concello (co castelo e a oliveira) e a lenda de CONCELLO DE VIGO basta e sobra para publicitar a actividade pública (non partidista como algúns queren suliñar) do Concello de Vigo.

 

O coordenador local de EU recordou que o incremento das partidas publicitarias nos últimos anos, sobre todo coa chegada do actual alcalde, non fan máis que incrementarse nunha dinámica enfermiza de autobombo inxustificada.

 

Un concello como de de Vigo, que no orzamento de este ano vai ver mermadas considerablemente as partidas de ingresos, esencialmente pola caída da actividade económica, non pode seguir tolerando gastos superfluos en base a carteis e paneis publicitarios que en ocasións nin siquera axudan a que a cidadanía coñeza a  actividade que anuncian: presuposto da mesma, prazos de execución, orzamento,… e simplemente conteñen logos inventados por concelleiros e alcaldes personalistas.

Relacionados