agua21.jpg - 23.39 Kb

Non a privatización da auga

 

 

Lembramos que na última década os Gobernos privatizaron a auga, alcantarillado, limpeza, explotación e tecnoloxía relacionada ca auga.

 

As multinacionais Bechtel, Monsanto empresas americanas tratan de privatizar a auga no mundo e xa comezaron ca India, Bolivia e México. E pretenden controlar e privatizar os ríos. ¿Teremos unha guerra pola auga?

 

Esquerda Unida solicita aos concellos, que nos seus plantexamentos urbanísticos reserven como mínimo un terzo do seu solo para a produción de alimentos, manifestando o seu apoio a que os concellos se unan contra os transxénicos e criticando as directrices do territorio, que centran todo nas grandes urbes, esquecendo por completo o rural.

 

Esquerda Unida oponse a privatización da auga xa que é un ben universal, a Xunta de Galicia quere levar a cabo a privatización e desde Esquerda Unida propomos a negación de pagar o canon que penaliza o uso para vivir, lembramos que os montes son dos vecinhos e non dos políticos.

 

Dende Esquerda Unida Solicitamos:

 

Que no Pleno se debatan as propostas anteriores e os acordos sexan enviados a Xunta de Galicia, e Comunidades de Montes.

Relacionados