Pregunta circo sen animais

Por tal motivo fixeramos público, o pasado febreiro, a demanda de que en Santiago non se permitira os espectáculos que maltraten animais, esixindo a modificaron da normativa municipal para prohibir os circos con animais, co obxectivo de procurar o seu respecto e protección

Tal e como expuxeramos segundo un estudo de Animal Defenders International (ADI) os animais dos circos botan entre un 81-88% do seu tempo encadeados ou con apenas mobilidade, porcentaxe que alcanza o 98% nalgunhas especies como os cabalos e ponis.

Tamén compre salientar que varias investigacións feitas por People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) revelaron graves maltratos físicos nos adestramentos

Para acadar os obxectivos mencionados de respecto dos dereitos do animais e loita contra o seu maltrato, o Consello Comarcal de EU Compostela presentamos unha moción en maio na que pedíramos que o Concello prohiba na cidade os circos con animais e as corridas de touros, ademais de que, a través do pertinente debate cidadá, se elabore un listado de actividades prohibidas na cidade por explotar animais

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1. Ten previsto o Concello acometer as medidas oportunas para prohibir os circos con animais na cidade?

2. En caso negativo, que motivos xustifican que a administración local ampare o maltrato animal?

3. Levará a cabo este Concello o pertinente debate cidadá para elaborar o listado de  actividades prohibidas nesta cidade por explotar animais?

Relacionados