Preguntas para o pleno

Esquerda unida preguntará ao no pleno polas actuacións do goberno municipal para garantir o saneamento da ría do Burgo e o cumprimento da normativa de verquidos na EDAR de Bens, conretamente:

Ten pensado o Goberno municipal impulsar actuacións concretas para cumprir a normativa vixente e garantir o saneamento integral da ria do Burgo e velar polo axeitado tratamento de augas residuais na EDAR de Bens, en cumprimento do disposto na normativa de verquidos e en particular na Declaracion de Impacto Ambiental da Resolución do 4 de decembro de 2002?

O grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes preguntará ao goberno municipal no pleno que medidas ten pensado desenvolver para mellorar a seguridade viaria nas proximidades de colexios e IES. Efectivamente nas proximidades dos colexios e IES que se atopan preto de vías de alta densidade de tránsito adoitan incumprirse os límites de velocidade. Os saltos dos semáforos en laranxa e incluso en vermello é algo habitual, incluídos os propios autobuses urbanos, feito que subliñamos ao ser un dos comentarios reiterados con maior insistencia, o que por outra banda é de coñecemento público. Ademais, compre destacar a escaseza de efectivos da policía local para aumentar a protección sobre todo nos quince minutos previos e posteriores ás horas de entrada e saída dos centros.

Asemade diversos estudos como o de “Prioridades en España na seguridade dos peóns: nenos, adultos y maiores 2005-2010” da FUNDACIÓN MAPFRE”, sublíñase que os principais afectados polos atropelos son os menores de 14 anos e os maiores de 65, figurando o horario escolar, a velocidade inadecuada e a circulación en cidade entre as principais circunstancias destes, en gran medida evitables, siniestros. Como se pode deducir, os tres factores danse no entorno das zonas escolares urbanas, sen prexuízo do fomento da educación viaria imprescindible nas aulas.

O voceiro de EU-V, César Santiso, indico que “diante da incapacidade propositiva do goberno municipal forzaremos o debate de dous temas de suma importancia na cidade, a seguridade viaria para os nosos rapaces e a calidade das nosas augas”.

Relacionados