ruben_perez_eu copiar.gif - 21.26 Kb

Racionalidade na auga

É inxusto porque no recibo da auga págase un mínimo de 30 m3/recibo bimensual, aínda que non se consuman, cousa que ocurre en moitas vivendas con persoas maiores, ou con un ou dous membros.

Esta situación está agudizando a carestía en moitas familias con poucos recursos por moi pouca auga que consuman paguen un recibo mínimo de 4250 pts. É inxusto porque os pobres pagan a auga que malgastan os ricos. Nos últimos 12 anos o recibo da auga aumentou un 206%, catro veces o IPC. Se os veciños e veciñas de vigo consumiran o que pagan xurdirían rápidamente problemas de abastecemento en toda a cidade.

EU-IU, propón unha xestión da auga baseada no seu aforro e reutilización da auga depurada. Propomos un mínimo vital de auga gratuíto de 4 m3/recibo, e a partir de ahí unha tarifa progresiva de xeito que se incentive o aforro, eso fará que chegue menos auga á depuradora, e que poda ser depurada correctamente co tratamento biolóxico necesario que garanta a calidade das augas da nosa ria.

A política de tódolos gobernos municipais de Vigo foi, asumindo este dogma, a privatización dos servicios en perxuicio da cidadanía. Baíxanse os impostos directos progresivos, e máis xustos, e súbense as tasas e servicios que pagan igual os ricos que os pobres, e ás veces, como no caso da auga, os pobres pagan o dos ricos.

Relacionados