rfaa mareda 3 10 febreiro 11 copiar.gif - 15.69 Kb

Urbanización da rúa María

 

Por enumerar algunhas (que están documentadas coas fotos anexas realizadas no día de hoxe): a porta da vivenda queda máis baixa que a rúa sin contar nin tan siquera cunha rexilla para evitar a entrada de auga, unha vivenda que estaba antes das obras 50 cm. Polo menos máis baixa que a rúa (foto da barandilla) nin tan siquera conta cunha rexilla para evitar os ríos de auga provocando inundacións, as tapas de pedra bailan todas dentro dos ocos causando malestar entre os veciños polos constantes ruidos ó circular os coches e provocando ruturas na pedra.

 

En fin todo esto a simple vista dende faí bastantes días.A nosa pregunta é simple o goberno municipal non faí seguimento das obras ou está dacordo en como está na actualidade.

 

Dende EU demandamos que antes da recepción da obra polo gobenro municipal  se solventen  tódolos problemas que se lle  causaría ós veciños de manterse o estado actual.

 

De igual forma solicitamos que ata que a obra sexa recepcionada a circulación de vehículos quede restrinxida para residentes, evitando así as constantes molestias para os veciños polos ruidos da tapas de pedra.

Relacionados