virxe branca.jpg - 10.52 Kb

Arranxo rúa Virxe Branca

 

É máis que habitual o malestar dos veciños e veciñas do barrio do Castiñeiriño por certas deficiencias que non se arranxa pese a insistencia das reclamacións. Xa o pasado 8 de novembro na xuntanza que o Consello Comarcal de EU Compostela mantivo coa asociación de veciños manifestaron a súa preocupación porque o desenvolvemento urbanístico que está a sufrir o barrio non veña acompañado polo servizos públicos necesarios, como pode ser a apertura dun centro de día ou unha gardería que fagan fronte a demanda existente no barrio, e que se verá aumentada polos novos habitantes que fixarán a súa residencia neste barrio.

 

A estas demandas se lle uniron nos últimos meses as peticións, que EU Compostela apoiou mediante un comunicado e unha moción respectivamente, dunha mellor regulación do tempo de espera do semáforo que é necesario para chegar o CSC e a instalación dunha beirarrúa na Divina Pastora.

 

Nesta ocasión son as obras dos novos edificios que se están a levar a cabo no barrio as que provocan unha nova e xusta reivindicación dos veciños e veciñas. Sen entrar a valorar a nefasta política de vivenda do actual equipo de goberno, Esquerda Unida Compostela ve primordial que unha vez aprobadas unhas obras da magnitude das que se realizan neste barrio, o concello debe velar porque causen o menor malestar posible, pero unha vez máis, a lóxica non se mostra nas actuacións do PSdG e o BNG.

 

Clara mostra é a rúa Virxe Branca, que pese as denuncias realizadas polos veciños e veciñas e as promesas de arranxo feitas, presenta un lamentable aspecto que non se pode tolerar até o fin das obras posto que a mínima decencia que se lle debe exixir ás actuacións do equipo de goberno obriga a unha solución o antes posible.

Relacionados