edar lugo.jpg - 14.47 Kb

EDAR Lagares

 

A área de Medio Ambiente de ESQUERDA UNIDA de Vigo recorda que en 2007 xa foi declarada ilegal polo mesmo motivo a depuradora do río Gafo (Asturias) en primeiro lugar porque non respectaba os limítes legais de distancia 2.000 metros a núcleos habitados de poboación (RAMINP), de obrigado cumprimento segundo reiterada xurisprudencia do Tribunal Supremo (Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, Sección 5ª, de 1 de abril de 2004, sobre o Recurso de Casación núm. 5921/2001 interposto polo Concello de Aranda de Duero pola mala localización dunha estación depuradora de augas residuais (EDAR).

Agora e baixo a xurisprudencia creada pola ilegalización dá EDAR asturiana ou tribunal supremo declara ilegal a depuradora construída por ACCIONA en Lugo e inagurada á présa e correndo pola ministra de agricultura e medio ambiente Rosa Aguilar. Incluso a presencia de casas dentro dos límites dos 2 km no caso lucense é inferior a presencia de casas no entorno da EDAR de Vigo polo que a consideración legal de “entorno agrupado” e inexcusable.

ESQUERDA UNIDA confía en que vos procesos xudiciais abertos polos veciños e organizacións ecoloxistas frutifiquen na declaración de ilegalidade dá actual depuradora do Lagares así como axuden á paralización do proxecto de ampliación, electrificación e construción do novo emisario submarino.

Ou coordenador local de EU Rubén Pérez igualmente lembra que na zona existen 5 zonas de interese comunitario segundo o Anexo I da Directiva 43/92/CEE, un deles (os bosques aluviales de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) catalogado como Hábitat de Interese Prioritario. O cinco hábitats de interese comunitario localizados na área de estudo son hábitats escasos no contexto xeográfico rexional, por estar vinculados a ambientes de extensión reducida como son os marismeños, lagunares e pantanosos.

Relacionados