La isla de Chelo

 Dende Esquerd a Unida seguimos a difundir unha parte da historia do noso país, que semella silenciada. A vida de Chelo é unha historia real, dunha muller de Valdeorras, que coma outras moitas, tivo que emigrar nunha época na que o fascismo poñía nomes e caras á ideoloxía. Chelo foi guerrilleira coma todos os seus irmáns. Nos conta unha época da súa vida, a súa función e a das demáis mulleres dentro da guerrilla, o papel que xogaron tan importante e ás veces tan pouco recoñecido.

Actualmente Chelo vive en Francia.

Relacionados