Plan E

 

Nembargantes, si queremos salientar e felicitármonos da inclusión da reurbanización da Praza de Sartaña. Inclusión que prodúcese pola proposta feita por Esquerda Unida, toda vez que o Goberno Municipal non contemplaba esta iniciativa  na súa primeira proposta.  Queremos aplaudir a inclusión polo Goberno dunha partida para desmantelar  a peza que en Amboaxe exalta aos  vencedores da Guerra Civil

 

O Goberno Municipal desbota un conxunto de actuacións – presentadas polo noso Grupo Municipal – que ao noso entender mellorarían  claramente a proposta global que se trouxo á Xunta de Voceiros. Coñecida é a globalidade da nosa proposta que facía fincapé no valor da sustentabilidade e na defensa dunha serie de demandas xa formuladas en repetidas ocasións ao Goberno, até o de agora sen demasiado éxito, asemade de incorporar boa parte das demandas  formuladas polo movemento veciñal.

 

A relación de actuacións propostas deixa en evidencia a pouca vontade do Goberno para aceptar propostas  necesarias, posibles e positivas para a nosa cidadanía:

 

         Nós queremos pór a énfase na necesaria adaptación enerxética  das instalacións deportivas municipais para as que a nosa organización defende a dotación de solares térmicas como enerxía renovable, dado o grande consumo destas instalacións. Xa o pasado ano o Goberno centrouse nas escolas e para nós semella que este ano hai que abordar de maneira prioritaria as instalacións deportivas e reclamar da Xunta un meirande compromiso cos centros escolares.

         Queremos salientar  que a Biblioteca Central – que ten que ser un dos  pulmóns culturais da cidade –  ten pendente de realización un proxecto elaborado pola anterior  responsable da concellería de cultura que permitiría gañara e humanizar a traseira do centro.

         Demandamos que se fagan realidade os centros de atención á cidadanía,  que son elementos senlleiros dunha política pública descentralizada e participativa.

         O noso Grupo non comparte que non se tome en consideración o proxecto de  reforma do Torrente, centro cultural por excelencia da nosa cidade, para desaproveitar a oportunidade en obras  no arredor do Centro cultural que non lle corresponden ao Goberno.

         Tornamos a pedir que se faga realidade o derrubo da nave do mercado fóra de ordenación.

         Ou, por non estendernos máis, a reforma e acondicionamento do quisco do Inferniño para o seu uso polo movemento asociativo veciñal.

  

En resumo, propostas posibles e necesarias que mellorarán a realidade de vida da nosa cidadanía a condición de que o Goberno rectifique e as asuma para a súa realización con cargo ao Plan E deste ano.

Relacionados