TEMA: Mugardos

coruto 2 xaneiro 11 copiar.gif - 16.17 Kb

Recollida de lixo no Coruto (O Seixo)

O GM de EU demandou no día de hoxe na comisión de servicios que se inicien as negociacións necesarias cos propietarios das fincas para poder ensanchar o camiño do Coruto. Apuntando a posibilidade de en que caso de non producirse acordo se acuda …

turtle_rent1.jpg - 9.33 Kb

Urbanización “Pazo das condesas”

O 27 de xullo de 2010 a promotora da urbanización no ámbito do Plan Parcial do Baño plantexou unha serie de traballos que se autorizaron, tales como acondicionamento, pintado e sinalización de prazas de aparcamento, reparación de baches e beira…

bombeo estacif3n san xoe1n 24 xaneiro 11 copiar.gif - 16.91 Kb

Saneamento na Estación de Franza (San Xoán)

O GM de EU plantexou onte no pleno a necesidade de incorporar unha bomba de reserva  na Estación de Bombeo, por varios motivos:   1.- Pola proximidade da estación de bombeo e depuradora ás vivendas dos/as veciños/as. 

mugardos.gif - 5.87 Kb

Novos e reiterados apagóns no alumeado público

O GM de EU denuncia os constantes apagóns que sofre o alumeado público na zona da Gallada, en San Xoán de Piñeiro.Estos apagóns se producen un día si e outro tamén, deixando ós veciños a escuras. Sumándose a esta realidade en días alterno…

law_icon1.jpg - 18.67 Kb

Sentenza da rúa María

Publicou o día 18 deste mes o blog do BNG-Mugardos unha nova sobre a sentencia que falla a favor do Concello de Mugardos no caso das vivendas da rúa María, 32, 34 e 36.Segundo o blog do Bloque, o sr. Barcia, alcalde de Mugardos, recibe esta notic…

mugardos.gif - 5.87 Kb

Atención ás persoas dependentes

O GM de EU plantexou no día de hoxe na comisión de benestar social, a seguinte proposta: 1.- Abrir unha línea de subvención para as persoas con dependencia recoñecida e que non están recibindo as horas de atención concedida para que poidan in…

vertedoiro incontrolado a barca 16 xaneiro 2011 copiar.gif - 18.43 Kb

Vertedeiro incontrolado na Barca

Na comisión competente en materia de medio ambiente plantexamos dende fai bastante tempo  a necesidade de urbanizar o espacio reflexado na foto.  A urbanización permitiría ademáis de acondicionar un espacio público habilitar un espacio para a…

baixada embarcacif3ns club do mar 3 13 xaneiro 11 copiar.gif - 24.15 Kb

Baixada de embarcacións do Club do Mar

As escaleiras instaladas  despois de moitas xestións realizadas polos interesados para que as/os remeiras/os do Club do Mar poideran baixar  as súas embarcacións , co tempo plantexa varios inconvintes que entendemos deben ser solucionados:

mugardos.gif - 5.87 Kb

Bonificacións taxas municipais

O GM de EU rexistrou no día de hoxe unha petición no Concello para que se retire o cartel anunciador da Concelleria de Asuntos informando da apertura do prazo para a solicitude de exención ou bonificación das taxas de auga, lixo e sumidoiros, a…

20021104elpepivin_1_g_sco1 copiar.gif - 10.89 Kb

Alegacións ás taxas de actividade económica

Pilar Díaz Otero, como portavoz do GM de EU no Concello de Mugardos ó amparo do ártigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, presenta as seguintes reclama…