Preferentes en Bruxelas

Por tal motivo colaborou activamente para que hoxe, 24 abril, un representante de Galicia, José Manuel Estevez, de afectados pola Preferentes e Subordinadas, denuncie xunto con Esquerda Unida ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo esta situación de estafa.

Solicitarase deste Órgano un Ditame que demande das autoridades comunitarias,  españolas e galegas que cumpran a normativa que debe protexelos  como clientes bancarios e se esixa as distintas Administración Públicas que arbitren as medidas precisas para que as vítimas desta estafa recuperen a totalidade dos seus aforros.

 

 

 

Relacionados